TÂN TRƯỞNG MÔN HQSV OSAKA

Trong đợt công du vừa qua của bác Ken, anh em HQSV Osaka đã tổ chức bầu cử vai trò CEO của HQSV Japon trong một thời gian dài để trống.

4 ứng cử viên thuộc 4 nhà gồm có: Nhỏ Rom của nhà 5, Đức của nhà 4, Tú của nhà 3 và Hiếu của nhà 1. Cuộc bầu cử lần này diễn ra 3 vòng: 1 đề cử của từng nhà, chốt leader cho từng nhà, và cuối cùng bầu CEO. Và Tú chiếm 10 phiếu đứng đầu và trở thành CEO mới đời thứ 5 của HQSV Japon.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tú: 10

Hiếu: 9

Đức và Rom: cùng 3 phiếu

Trần Thanh Tú là một người nhiệt huyết cho các phong trào của HQSV nói riêng và Xã hội nói chung, người đã sáng lập ra Quỹ học bổng Ngôi Sao Xanh giúp cho rất nhiều các em nhỏ điều kiện kinh tế khó khăn được đến trường.

Xin chúc mừng!

HQSV Japon

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© 2006 - 2019 HQSV