Posts tagged: tiến bộ công nghệ

giới trẻ với công nghệ

Cách đây vài năm khái niệm công nghệ là một thứ xa xỉ với mọi người. Việc ta ôm một em laptop tới trường...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV