Fashion show @ HQSV HUE

Lễ hội thời trang của HQSV Huế vô cùng sáng tạo và đặc sắc đã diễn ra trong khuôn khổ chương trình Trại & Làm sạch biển© 2006 - 2019 HQSV