TỔNG QUAN

Giá trị HQSV muốn lan tỏa xuất phát từ trái tim

Được thành lập từ năm 2006 đến nay, những giá trị HQSV muốn lan tỏa vẫn không đổi. Tất cả mọi hoạt động vẫn xuất phát từ trái tim và sứ mệnh phụng sự xã hội.

TỔNG QUAN VỀ HQSV

TỔNG QUAN Tên tổ chức: Hội Quán Sinh Viên Viết tắt: HQSV Ngày thành lập: 1/6/2006 Trưởng đại diện: Ngô Hoàng Giang (CEO) Trụ...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV