LỊCH SỬ

Lịch Sử Hình Thành Hội Quán Sinh Viên

Năm 2005 Vào một ngày cuối mùa đông Mr. Ken Vo (Anh Thảo) và Mr. Shodoshima Masanori (Sư Tổ) ngồi với nhau trong Văn...   Read More

2013

  Năm 2013 là năm thứ 7 Hội Quán Sinh Viên được thành lập, và dưới đây là những cột mốc đáng nhớ của...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV