Monthly Archives: January 2018

THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH TẾT ƯỚC MƠ 2018 TẠI XÃ TIÊN LÃNH, HUYỆN TIÊN PHƯỚC, QUẢNG NAM (Nỗ lực phòng chống 1 đại họa)

CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI QUÁN SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc...   Read More

CỦA CHO & CÁCH CHO TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TẶNG QUÀ DO HQSV TỔ CHỨC.

CỦA CHO & CÁCH CHO TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TẶNG QUÀ DO HQSV TỔ CHỨC. Hôm nay, tôi đọc bài “Lòng tốt...   Read More

CHƯƠNG TRÌNH “ĐÔNG ẤM YÊU THƯƠNG” TẠI XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

Những cơn gió lạnh lại về trên dải đất miền Trung chúng ta, và một mùa đông nữa lại đến. Bà con nhân dân...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV