Monthly Archives: October 2016

LỄ KHAI TRƯƠNG CÔNG TY HỘI QUÁN SINH VIÊN VÀ CHÀO ĐÓN SƯ TỔ

Hôm qua, ngày 11/10 HQSV Huế đã chào đón Sư tổ Shodoshima Masanori từ Nhật Bản đáp chân tới miền đất Huế thương ^^...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV