Monthly Archives: August 2016

BỔ NHIỆM GIANG NGO LÀM PRESIDENT OF HQSV SG và TÁI CẤU TRÚC HQSV SG

Sau thời gian 1 tuần để tham khảo ý kiến của tất cả thành viên của HQSV trong việc đóng cửa HQSV thì mình...   Read More

HQSV USA CÓ THÀNH VIÊN MỚI

Bạn Bùi Minh Phương đã xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn thần thánh của Lãnh Sứ Quán Mỹ và nhận Visa go USA...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV