Monthly Archives: November 2014

HỘI THẢO TAY KHÔNG DU HỌC – JAPAN

Tối mai Chủ Nhật ngày 23/11/2014 vào lúc 20g giờ VN tại HQSV Saigon sẽ diễn ra buổi hội thảo TAY KHÔNG DU HỌC,...   Read More

CEO of HQSV HUẾ

Qua quá trình tìm kiếm dài dẳng đầy phức tạp và khó khăn, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm ra con người phù...   Read More

QUỸ DU HỌC HQSV

DU HỌC FUND I. Mục đích Nhằm hỗ trợ các thành viên du học theo chương trình Tay không du học của HQSV, Quỹ...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV