Monthly Archives: October 2014

Phòng nghiên cứu kinh doanh thủy sản ĐH công lập Fukui

Tường ĐH công lập Fukui (Obama Campus) Chú ý: Không có liên quan gì tới Tổng thống Mĩ Phòng nghiên cứu kinh doanh thủy...   Read More

CẢM NHẬN KHI ĐẾN NHẬT

Khi bước chân xuống sân bay KanSai, tôi cảm thấy vừa thích thú vừa lo lắng. Thích vì cảnh vật ở đây đẹp vô...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV