Monthly Archives: November 2013

Học bổng Cao học ĐH Tokyo Kogyou Nogyou University

Học bổng MS/PhD nghiên cứu về nhận dạng chữ viết tại ĐH Công&Nông nghiệp Tokyo Nhật Bản Học bổng này dành cho sinh viên...   Read More

Thông Điệp 2013

Năm nay, tôi tập trung lắng nghe nhiều hơn là đưa ra ý kiến của mình vào các hoạt động của HQSV. Lắng nghe...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV