• CÓ GÌ HOT
    HQSV SG tổ chức chương trình thiện nguyện tại mái ấm LINH QUANG, Đồng Nai! Mời xem ...
    CHOAK & OAK
    Các bô lão HQSV sẽ tập hợp vào CN ngày 16/10 tại HQSV Saigon để thảo luận về Giai đoạn mới của HQSV do Sư Tổ đề xướng! Sau đó sẽ có choak nhẹ.
    NGAY VÀ LUÔN
    Hỗ trợ gây quỹ cho Trung Thu các miền!

© 2006 - 2019 HQSV