TỔNG QUAN VỀ HQSV

TỔNG QUAN

Tên tổ chức: Hội Quán Sinh Viên

Viết tắt: HQSV

Ngày thành lập: 1/6/2006

Trưởng đại diện: Ngô Hoàng Giang (CEO)

Trụ sở: Tp. Hồ Chí Minh (Vietnam)

Toàn cầu: Osaka (Japan), New York (USA)

Số lượng thành viên: 409 (tới thời điểm hiện tại)

Website: hqsv.org

Facebook: www.facebook.com/hqsinhvien

Email: info@hqsv.org

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2006 - 2019 HQSV