BAN ĐIỀU HÀNH

TÂN TRƯỞNG MÔN HQSV OSAKA

Trong đợt công du vừa qua của bác Ken, anh em HQSV Osaka đã tổ chức bầu cử vai trò CEO của HQSV Japon...   Read More

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2017

Chào cả nhà! Năm nay rất vinh dự được ban lãnh đạo HQSV giao nhiệm vụ cho vô đề thông điệp 2017. Mình tên...   Read More

CEO of HQSV HUẾ

Qua quá trình tìm kiếm dài dẳng đầy phức tạp và khó khăn, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm ra con người phù...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV