BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2006 – 2011

Từ năm 2006 đến năm 2011 là giai đoạn HQSV mới vừa thành lập, nó cũng giống như giai đoạn mẫu giáo của mỗi chúng ta phải trải qua. Và đối với HQSV thì đó là một quãng thời gian ấu thơ vui vẻ với sự quan tâm hết mình của hai nhà sáng lập: Sư Tổ và Ken Võ.

Tài chính trong giai đoạn này, chính vì vậy được sự tài trợ hoàn toàn 100% từ hai nhân vật này, đầu tiên phải kể đến Sư Tổ là người có công lớn rót toàn bộ ngân sách cho HQSV từ ngày thành lập cho đến hết năm 2007 sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam và quay về Nhật Bản.

Sau đó Ken Võ tiếp tục công việc tài trợ cho ngân sách của HQSV từ năm 2008 cho đến hết năm 2011, cho đến khi HQSV chuẩn bị bước qua giai đoạn ổn định hơn về mặt ngân sách.

Dù chia ra làm 2 giai đoạn như trên, nhưng vẫn được xem như là một và được gom lại trong báo cáo tài chính thành 1 khoảng lớn 5 năm (trong đó 1 năm gián đoạn 2009). Ngân sách chủ yếu dành cho 5 năm này gồm có chi phí nhà ở, hoạt động xã hội và giao lưu nội bộ.

Ngoài ra nguồn thu của HQSV còn đến từ hội phí do các bạn đóng góp, tổng quan về tài chính vui lòng xem file kèm theo.

https://docs.google.com/file/d/0B-6aX86sWfNbbGRmQThBTEtOZjA/

Tổng thu: 192,6 triệu đồng

Tổng chi: 192 triệu đồng

Tồn: 600,000 đồng (chuyển sang năm sau)

Báo cáo này được làm theo chuẩn kế toán Mỹ nên tất cả bằng tiếng Anh, rất mong thông cảm.

Ban Tài Chính HQSV

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2006 - 2019 HQSV