About Us

Sứ mệnh

“Học để thành công, giàu có và hạnh phúc!”

 

Sứ mệnh của chúng ta là hỗ trợ Sinh viên những cái còn thiếu mà xã hội chưa cung cấp đầy đủ giúp cho Sinh viên thành đạt hơn khi ra trường và bước ra ngoài đời thực cần nhiều kiến thức và kỹ năng phù hợp với thời đại. HQSV là môi trường để các bạn thành viên thách thức chính bản thân mình trong những dự án, hoạt động và chương trình thường niên mà thông qua đó các bạn sẽ trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều hơn, và quan trọng hơn nữa là sống tốt hơn.

Giàu có và hạnh phúc là điều mà bất cứ một xã hội nào cũng hướng đến, và HQSV coi đó là sứ mệnh cốt lõi trong mọi hoạt động.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2006 - 2019 HQSV