Daily Archives: 29/10/2013

Thông Điệp 2012

Chào các bạn! Đến nay, Hội Quán Sinh Viên (HQSV) của chúng ta đã tròn 7 năm tuổi, trong thời gian qua HQSV –...   Read More

THÔNG ĐIỆP 2011

Năm nay, chúng ta tiếp tục đưa những con người xứng đáng đi du học Nhật Bản. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV