• CÓ GÌ HOT
    HQSV Huế ra quân gây quỹ tổ chức trung thu cho trẻ em dân tộc miền núi A Lưới! Mời xem ...
    CHOAK & OAK
    Các bô lão HQSV sẽ tập hợp vào CN ngày 16/10 tại HQSV Saigon để thảo luận về Giai đoạn mới của HQSV do Sư Tổ đề xướng! Sau đó sẽ có choak nhẹ.
    NGAY VÀ LUÔN
    Hỗ trợ gây quỹ cho Trung Thu các miền!

© 2006 - 2017 HQSV